Melihat IP Address pada VM menggunakan virsh command

Step by step :

  1. Melihat ip address menggunakan command #virsh net-list dan #virsh net-info-default
     
  2. Melihat ip address pada vm tertentu
Baca Juga:  Install GCC di Ubuntu 18.04

Di tulis oleh: